Научно-истраживачке организације

Реализација пројекта се обавља у три научно-истраживачке организације: Универзитет у Београду – Институт за хемију, технологију и металургију – Институт од националног значаја за Републику Србију (ИХТМ), који је носилац пројекта, док су партнерске институције Универзитет у Београду – Хемијски факултет (УБХФ) и Иновациони центар Хемијског факултета (ИЦХФ). Ове три институције су водећи центри за научно-истраживачки рад у области хемијских наука у Србији.

Институт за хемију, технологију и металургију (ИХТМ)

Институт за хемију, технологију и металургију, ИХТМ, наставља традицију прве Државне хемијске лабораторије, коју је 1859. године основао кнез Милош Обреновић. ИХТМ је институт у саставу Универзитета у Београду, а од 2018 има престижан статус Института од националног значаја за Републику Србију. Активности института се одвијају у шест специјализованих научно-истраживачких центара, два акредитована центра изузетних вредности и једне акредитоване лабораторије. ИХТМ ангажује око 200 истраживача, од чега је више од 150 доктора наука.  Основне активности ИХТМ-а су фундаментална и примењена мултидисциплинарна истраживања у органској, неорганској, медицинској, рачунарској, аналитичкој хемији, као и  спектроскопска карактеризација, биохемија, катализа, хемијско инжењерство.

Хемијски факултет (УБХФ)

Хемијски факултет  је међу најпрестижнијим научним институцијама у Србији. Организован је кроз шест катедри и један Центар изврсности. Основна делатност УБХФ-а је високо образовање, које обухвата студије на основном, мастер и докторском нивоу (сваке године уписује се 180 студената хемије на основне студије). Своју научну делатност обавља као подједнако важан аспект. Катедра за општу и неорганску хемију, са експертизом у синтетичкој и рачунарској координационој хемији, поседује сву неопходну опрему и знање за реализацију пројекта.

Иновациони центар Хемијског факултета (ИЦХФ)

Иновациони центар Хемијског факултета, ИЦХФ, основан је 2009. године, као организација која систематски развија и примењује научна и стручна знања за креирање нових и унапређење постојећих производа, технологија, процеса и услуга. Активности ИЦХФ-а обухватају истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама и технолошки развој, развој и учешће у реализацији домаћих и међународних пројеката.