Контакт подаци

Хвала вам на интересовању за TMMagCat пројекат!

Контактирајте нас ако имате питања и коментаре у вези са нашим радом и резултатима.

Др Матија Златар, научни саветник, руководилац TMMagCat пројекта

Универзитет у Београду – Институт за хемију, технологију и металургију

Његошева 12, 11000 Београд

Кабинет 545, лаб. 544, Студентски трг 12-16, 11000 Београд

matija.zlatar@ihtm.bg.ac.rs