PANO_20220519_103651
Multichem 2022 међународна конференција
Др Матија Златар одржао је предавање „Моделовање метал-лиганд веза – од основних до ексцитованих стања“ на међународној конференцији "Multiscale Irradiation and Chemistry Driven Processes and Related Technologies" у Бопарду на Рајни.
Више детаља