20220720_163828
EuroBIC-16 међународна конференција
Др Матија Златар је на међународној конференцији EuroBIC-16 у Греноблу, Француска, одржао предавање под називом „Координационе способности Шифових база као лиганада у комплексима са прелазним металима: DFT прорачуни“
Више детаља
g247a
58. Саветовање Српског хемијског друштва
TMMagCat тим је са четири постерске презентације учествовао на 58. саветовању Српског хемијског друштва, које je одржано у Београду 9. и 10. јуна 2022. године.
Више детаља