IMG_20220530_095917-COLLAGE
Нова опрема
Опрема поручена у оквиру пројекта је стигла - Cary 3500 UV/VIS спектрофотометар и 6 HPC радних станица (Fujitsu CELSIUS M7010 Power).
Више детаља