Издавач
TMMagCat пројекат / Универзитет у Београду - Институт за хемију, технологију и металургију
Категорије
Објављено

Апстракт

Deliverable D3.1, Извештај o TMMagCat веб страници, има за циљ да опише дизајн и садржај  веб странице, као и да представи дизајнирани лого Пројекта.