Издавач
TMMagCat пројекат / Универзитет у Београду - Институт за хемију, технологију и металургију
Категорије
Објављено

Апстракт

Извештај са уводног састанка (Deliverable D.4.1)  има за циљ да представи записник са првог састанка и формирање организационе структуре  TMMagCat пројекта. Први састанак је одржан у Београду 31-ог јануара 2022, у лабораторији 544 УБХФ, од 09-15h.