Извор
Кратки изводи радова, књига радова - 58. Саветовање Српског хемијског друштва, 2022, p. 113
Издавач
Београд : Српско хемијски друштво
Објављено

Апстракт

Комплекс [Co(L1)2]BF4·H2O (1) добијен је у реакцијиCo(BF4)2·6H2Oса кондензационим производом тиосемикарбазида и 2-ацетилтиазола (HL1), док је комплекс [Co(L2)(N3)3] (2) добијен у реакцији исте соли са кондензационим производом 2-ацетилпиридина и Жираровог П реагенса (HL2Cl). Оба комплекса су окарактерисана елементалном анализом, ИЦ и НМР спектроскопијом и рендгенском структурном анализом. DFT прорачунима одређена је термодинамичка стабилност комплекса.