Извор
Кратки изводи радова, књига радова - 58. Саветовање Српског хемијског друштва, 2022, p. 154
Издавач
Београд : Српско хемијски друштво
Објављено

Abstract

У овом раду приказана је валидациона студија у циљу прецизног израчунавања магнетне анизотропије применом теорије функционала густине (DFT). Анализирана су 26 седмо-координована високо-спинска комплекса прве серије прелазних метала, употребом две ДФТ методе (CP-DFT и LF-DFT), а добијени резултати упоређени са експерименталним. У потрази за најтачнијим теоријским описом магнетне анизотропије, тестирали смо различите типове апроксимација функционала густине како за израчунавање прецизне геометрије, тако и за тачан опис магнетне анизотропије.