Чланови тима

Наш тим чини комбинација искусних и младих научника специјализованих у области неорганске хемије, како експерименталне тако и теоријске. Пројектни тим чине 5 хемичарки и 3 хемичара, од којих су троје у раној фази каријере. Чланови тима су запослени у три институције, а сама имплементација се одвија у лабораторијама у згради Хемијског факултета.

Истраживачице и истраживачи који су део TMMagCat тима су, од 2016-те године, објавили >70 научних радова у престижним научним часописима (као што су нпр. Accounts of Chemical Research, Angewandte Chemie, Inorganic Chemistry, The Journal of Physical Chemistry C, …), објавили су > 40 кристалних структура и одржали су већи број предавања по позиву.

Одабране публикације тима релевантне за пројекат

Др Матија Златар

Др Матија Златар

Научни саветник, руководилац пројекта
Универзитет у Београду - Институт за хемију, технологију и металургију
Проф. Маја Груден

Проф. Маја Груден

Редовни професор, WP2 координатор
Универзитет у Београду - Хемијски факултет
Др Божидар Чобељић

Др Божидар Чобељић

Ванредни професор, WP3 координатор
Универзитет у Београду - Хемијски факултет
Др Душанка Радановић

Др Душанка Радановић

Научни саветник, WP1 координатор
Универзитет у Београду - Институт за хемију, технологију и металургију
Др Милош Милчић

Др Милош Милчић

Ванредни професор
Универзитет у Београду - Хемијски факултет
Др Мима Јевтовић

Др Мима Јевтовић

Научни сарадник
Иновациони центар Хемијског факултета
Милица Савић

Милица Савић

Истраживач приправник
Универзитет у Београду - Институт за хемију, технологију и металургију
Проф. Катарина Анђелковић

Проф. Катарина Анђелковић

Редовни професор
Универзитет у Београду - Хемијски факултет / ангажована до 30/09/2023
Др Филип Влаховић

Др Филип Влаховић

Научни сарадник
Иновациони центар Хемијског факултета / ангажован до 23/08/2022
Невена Стевановић

Невена Стевановић

Асистент
Универзитет у Београду - Хемијски факултет / ангажована до 23/07/2022