Др Божидар Чобељић
Ванредни професор, WP3 координатор
Универзитет у Београду - Хемијски факултет

Др Божидар Чобељић

ванредни професор на УБХФ је WP3 координатор. Докторирао је 2015. године на Универзитету у Београду у групи проф. Анђелковић. Постдокторско усавршавање завршио је у групи проф. Iztok Turel са Факултета за хемију и хемијску технологију Универзитета у Љубљани, са којом и даље
одржава сарадњу.

Његовa истраживањa усмеренa су ка циљаној синтези и испитивању структуре и својстава комплекса 3d метала, у последње време са посебним нагласком на магнетним и каталитичким својствима моно- и динуклеарних комплекса прелазних метала.