Др Филип Влаховић
Научни сарадник
Иновациони центар Хемијског факултета / ангажован до 23/08/2022

Др Филип Влаховић

је научни сарадник на ИЦХФ. Докторирао 2020. године на Универзитету у Београду, у групи проф. Груден.

Његово истраживање се базира на прецизним израчунавањима својстава основних и ексцитованих стања комплекса прелазних метала, помоћу DFT и LFDFТ метода са посебним нагласком на разноврсности спинских стања једињења прелазних метала, као и механизама хемијских реакција.