Проф. Катарина Анђелковић
Редовни професор
Универзитет у Београду - Хемијски факултет

Проф. Катарина Анђелковић

је редовни професор и шеф Катедре за општу и неорганску хемију на УБХФ. Коаутор је преко 120 научних публикација.

Главна област  њеног истраживања су координациона и бионеорганска хемија, као и рендгенска структурна анализа. Њен научно-истраживачки рад је орјентисан на синтезу, карактеризацију и примену комплекса прелазних метала са хидрзонским лигандима.