Проф. Маја Груден
Редовни професор, WP2 координатор
Универзитет у Београду - Хемијски факултет

Проф. Маја Груден

редовни професор на УБХФ и директор ИЦХФ је WP2 координатор. Поседује велико искуство у рачунарској хемији и молекулском моделовању, са посебним нагласком на координационим једињењима.

Добитник је награде за изузетан научно-истраживачки рад на УБ 2017. године. Члан је Извршног одбора и већа Српског хемијског друштва, национални представник Одељења за неорганску хемију у IUPAC. Била је координатор за међународну сарадњу на УБХФ (2011-2013) и продекан за науку (2013-2015).  Руководила је на два билатерална пројекта (са Немачком и Француском) и била је шеф радне групе COST пројекта CM1305; заменик шефа пројекта и члан Саветног одбора Twinning H2020 FoodEnTwin (2018-2021).