Категорије

TMMagCat тим је активно учествовао на 58. саветовању Српског хемијског друштва, које je одржано у Београду 9. и 10. јуна 2022. године. Предавања су одржана у Српској академији наука и уметности (САНУ), а постери на Универзитету у Београду – Хемијском факултету. Саветовање је посвећено великом јубилеју – 125-ој годишњици Српског хемијског друштва. На саветовању смо представили пројекат, наша актуелна истраживања, али и чули веома занимљива предавања и видели интересантне постере.

Наш тим је учествовао са четири постерске презентације, у две секције. У секцији неорганска хемија постере су презентовали Милица Савић (Синтеза и карактеризација комплекса Fe(III) и Mn(II) са кондензационим производом тиосемикарбазида и 2-ацетилтиазола), Невена Стевановић (Хидразонски комплекси Cu(II), Mn(II) и Zn(II) са кватернерним амонијум фрагментом: синтеза, карактеризација и DFT прорачуни) и Божидар Чобељић (Испитивање координационих способности NNO и NNS Шифових база као лиганада у комплексима Co(III)), а у секцији теоријска хемија, постер је презентовао Филип Влаховић (Магнетна анизотропија у пентагонално бипирамидалним комплексима прве серије прелазних метала). Ови конференцијски прилози, а и сами постери су постављени и у колекцији TMMagCat пројекта.