Категорије

Др Матија Златар, представио је нашa истраживања на међународној конференцији EuroBIC-16 у Греноблу, Француска (17.07.-21.07.). Др Матија Златар је одржао предавање под називом „Координационе способности Шифових база као лиганада у комплексима са прелазним металима: DFT прорачуни.“

Европска конференција о биолошкој неорганској хемији (The European Biological lnorganic Chemistry Conference) је једна од најзначајнијих међународних конференција о бионеорганској хемији, повезан са Друштвом биолошке неорганске хемије (Society of Biological lnorganic Chemistry). Конференција се одржава сваке две године у Европи, али привлачи научнике из целог света. Уз учешће реномираних истраживача из целог света, EuroBIC пружа јединствену платформу за представљање и разматрање најновијих достигнућа у свим областима неорганске хемије и свим научним пољима између неорганске хемије и наука о животу. Стога је EuroBIC-16 био савршен за представљање нашег Пројекта. Присуство на конференцији је било веома корисно за дисеминацију нашег пројекта. У презентацији, др Матија Златар је представио наше иницијалне резултате, а истакнуте су и неке од идеја Пројекта. На конференцији је било много интересантних дискусија са колегама у вези са текућим и будућим сарадњама.