Категорије

Др Матија Златар, одржао је предавање по позиву на 1. Mеђународној конференцији „Multiscale Irradiation and Chemistry Driven Processes and Related Technologies“ (MultIChem 2022). У Бопарду на Рајни, Немачка, од 16-18. маја 2022.  окупили су се стручњаци из различитих дисциплина, као што су физика, хемија, биологија и науке о материјалима, специјализовани за теоријско, multiscale рачунарско моделирање и експерименталне студије хемијских процеса  који укључују сложене молекуларне системе изложене зрачењу. Др Матија Златар представио је преглед наших истраживања у предавању „Моделовање метал-лиганд веза – од основних до ексцитованих стања“. На конференцији је било много интересантних дискусија, а ускоро очекујемо и неке нове научне сарадње.

Конференција је организована у склопу COST акције COST Action CA20129 „Multiscale Irradiation and Chemistry Driven Processes and Related Technologies“ (MultIChem), у којој активно учествујемо. Након научног дела конференције уследио је састанак Управног одбора на коме се разговарало о даљим активностима Акционије.