Категорије

Током другог квартала Пројекта (Q2) стигла нам је нова опрема – UV/VIS спектрофотометар (Cary 3500) и 6 HPC радних станица (Fujitsu CELSIUS M7010 Power). Ове  набавке су неопходне за остваривање планираних активности везаних, како за карактеризацију и кинетику ТМ-комплекса, тако и за рачунарско моделирање.