Категорије

TMMagCat пројекат је представљен на интернет страницама наших институција, што омогућава већу видљивост пројекта. Наш пројекат је приказан као један од репрезентативних научноистраживачких пројеката који се реализују на Хемијском факултету. Основни подаци и кратак опис пројекта се може видети на овој страници. Кратко предтсављање пројекта је дато и у оквиру интернет стране ИХТМ-а – на следећој страни.

У оквиру институционалног репозиторијума ИХТМ-а (ЦеР) успостављена је засебна колекција за TMMagCat пројекат. Ова колекција ће омогућити приступ свим резултатима пројекта – публикацијама, конференцијским прилозима, презентацијама, извештајима итд.