Категорије

Током септембра  били смо у посети нашим сарадницима са Универзитета у Љубљани. У Љубљани смо промовисали Пројекат, а посетили смо и лабораторије на Факултету за хемију и хемијску технологију.  Са др Андрејем Певцем и др Звонком Јагличићем дискутовали смо о последњим заједничким резултатима као и о наставку сарадње, укључујући и посету словеначких колега Србији следеће године.