Др Мима Јевтовић
Научни сарадник
Иновациони центар Хемијског факултета

Др Мима Јевтовић

је научни сарадник на ИЦХФ. Докторирала је 2019. године на Универзитету у Београду, у групи проф. Анђелковић. Била је учесник једног међународног пројекта (NATO Science for Peace and Security Project SPS, G5320), чији су резултати патентирани.

Област њеног истраживања су синтеза и карактеризација комплекса прелазних метала са хидразонским лигандима.