Кратак опис пројекта

У оквиру TMMagCat пројекта планиран је рационални дизајн и синтеза нових комплекса прелазних метала који се могу користити као једно-молекулски магнети, али и као катализатори за реакције селективне оксидације.

Једно-молекулски магнети имају потенцијал за технолошке апликације као што је складиштење информација велике густине, спинтроника или квантни рачунари. Комплекси прелазних метала са одговарајућим карактеристикама су могући кандидати за овакву примену. Ови комплекси, такође, поштују принципе зелене хемије и могу се користити као нова генерација, еколошки прихватљивих, и селективних катализатора.

Креирање молекула са оваквим особинама захтева фундаментално разумевање свих фактора који могу утицати на њихове особине. Кључ за ову, молекулску архитектуру је контрола електронске структуре молекула, која је одговорна за њихов магнетизам, а истовремено одређује и њихову реактивност. Комбинацијом експеримената и модерних рачунарских метода омогући ће се остваривање циљева пројекта.

Наш тим

TMMagCat пројекат окупља интердисциплинарни тим искусних, али и младих научника из три институције. Чланови тима, специјализовани за експерименталну и теоријску неорганску хемију ће удружити своје знање, искуство и идеје у високо синергијски приступ.

 

Упознајте TMMagCat тим

TMMagCat тим

Институције учеснице

Носилац пројекта је Универзитет у Београду – Институт за хемију, технологију и металургију – Институт од националног значаја за Републику Србију (ИХТМ). Партнерске институције су Универзитет у Београду – Хемијски факултет (УБХФ) и Иновациони центар Хемијског факултета (ИЦХФ). Реализација пројекта се обавља у лабораторијама у згради Хемијског факултета на Студентском тргу.

 

Више о институцијама учесницама

Студентски трг

Најновије вести

20230915_125813
Семинар - "Спој координационе и билошке хемије"
Радионица "Спој координационе и биолошке хемије" одржана у Београду од 15. до 16. септембра 2023. године
Више детаља
20230903_165241
Конференција - 6th EuChemS Inorganic Chemistry Conference
Проф. Маја Груден и др Матија Златар су учествовали на 6th EuChemS Inorganic Chemistry Conference, која се одржала од 3 до 7 септембра 2023 у Бечу.
Више детаља
20220918_103038

Види све вести