Невена Стевановић
Асистент
Универзитет у Београду - Хемијски факултет / ангажована до 23/07/2022

Невена Стевановић

је асистент на УБХФ и и учествоваће у свим активностима пројекта.

Области њеног интересовања су координациона и бионеорганска хемија.