Извор
Book of abstracts - 1st International Conference "Multiscale Irradiation and Chemistry Driven Processes and Related Technologies" (MultIChem 2022), 2022, p. 44
Издавач
Frankfurt, Germany : MBN Research Center gGmbH
Објављено

Апстракт

У овом предавању су представљени наши напори у разумевању и контроли метал-лиганд веза, углавном засновани на прорачунима у оквиру теорије функционала густине. Наглашен је утицај ексцитованих стања на основно електронско стање и утицај основног електронског стања на ексцитована стања.

Ово предавање по позиву је одржано на 1. међународној конференцији “Multiscale Irradiation and Chemistry Driven Processes and Related Technologies” (MultIChem 2022) Конференција је одржана у Бопарду на Рајни, Немачка, од 16. до 18. маја 2022. године, у оквиру  COST aкције CA20129.