Извор
16th European Biologcal Inorganic Chemistry Conference - EuroBIC-16, 2022, OC39
Издавач
Society of Biological Inorganic Chemistry
Објављено

Апстракт

Да бисмо рационализовали координационе преференције  лиганада да формирају моно- или бинуклеарне комплексе или да се  координирају на другачији начин, неопходно је разумети  електронску структуру јона прелазних метала. Стога смо извели прорачуне засноване на теорији функционала густине (ДФТ) праћене анализом декомпозиције енергије и теоријом лигандног поља. Резултати објашњавају различите начине везивања лиганада и како електронска структура централног металног јона и спинско стање утичу на  координационе особине. Наши резултати отварају пут за рационални дизајн комплекса прелазних метала.

Др Матија Златар је одржао ову презентацију на 16th European Biologcal Inorganic Chemistry Conference – EuroBIC-16, 20.07.2022. Конференција је одржана у Греноблу, Француска, од 17. до 21. јула.